Transport gratuit pentru comenzile de peste 250 RON!

GDPR

ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE PERSONALE 


  1. FURNIZORUL prelucreaza cu buna credinta datele cu caracter personal ale BENEFICIARULUI, conform legilor in vigoare / REGULAMENT UE 679/2016.
  2. Datele cu caracter personal apartin BENEFICIARULUI = “persoana vizata” – in calitate de client/persoana cu care interactionam in oricare modalitate, indiferent de perfectarea sau nu a unui contract.

3.Datele cu caracter personal pe care FURNIZORUL le poate prelucra sunt: numele si prenumele, denumire persoana juridica sau PFA, date de contact (ex: telefon fix, mobil, fax, e.mail), voce, imagine facial, date aferente actelor de identitate legale. In cazuri justificate, FURNIZORUL poate prelucra date suplimentare precum CNP, CIF, cetatenie, rezidenta, adresa, date de natura personala (varsta, sex, situatie familiala, educatie, profesie, membri de familie, dependent din punct de vedere financiar, stare de sanatate, etc.), situatia locative si proprietatile. Datele cu caracter personal sunt cele communicate de catre persoana vizata si/sau cele rezultate din acte sau surse publice. 

  1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: 

4.a. INFORMAREA – oferirea de informatii/instructiuni, incheierea unui act juridic, executarea contractelor semnate, inclusive aditionarea acestora conform legilor si vointei partilor, conformarea cu dispozitiile si procedurile cerute de lege.

4.b. INDEPLINIREA OBLIGATIILOR LEGALE

4.c. INDEPLINIREA SCOPURILOR LEGITIME ALE SOCIETATII NOASTRE

  1. DURATA – Societatea are dreptul sa prelucreze datele in perioadele stabilite de lege si in perioada de derulare a contractelor astfel cum sunt ele definite. 
  2. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se va face in mod adecvat, pertinent si neexcesiv. Daca este cazul, transmitem datele Dvs. cu caracter personal catre:
  • Persoana vizata sau reprezentantii sai legali sau conventionali
  • Reprezentantii subscrisei, alte personae care prelucreaza date personale in numele nostru, toti tinuti de obligatia de a respecta confidentialiatea
  • Autoritati – conform competentelor legale
  1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE – dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii – in limitele legii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie conform legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei sau organismelor competente. Pentru exercitarea acestor drepturi, BENEFICIARUL se poate adresa FURNIZORULUI – in scris, comunicat prin posta sau pe e.mail, iar raspunsul va fi dat in termenul legal de 30 de zile. 

  1. BENEFICIARUL declara ca a luat cunostinta de informatiile din prezentul contract cu privire la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu cadrul legal, de reglementare si contractual in vigoare.

Acest website foloseste cookie-uri.

Ok, am inteles!

Recently viewed

top